Team NIC MOC
Jak hrát                  
  Aktuálně
  Nejbližš í zá pasy
  Vý sledky
  Fotogalerie
  Pravidla
  Odkazy
  Diskuze a vzkazy

Video1  Video2  Video3  Video4  Video5 (odkaz na Tenpin Bowling in Northern Ireland) 

scoresheet SCORESHEET     hra na PC Download Bowling Evolution 1.06


Držení koule

          Klasické držení - standartní kouli se 3 otvory držíme dvěma vsunutými prsty a palcem ruky. Prsty by měly být ponořeny do koule po druhý kloub, palec celý. Vrchní prsty leží volně přes vršek koule a dlaň by se měla volně dotýkat povrchu koule. To je konvenční standartní držení. Pokud je provedeno správně, umožňuje hráči houpat relativně těžkou koulí bez nutnosti ji nějak mačkat či tisknout. Ani se nemusí obávat toho, že mu palec nebo prsty uvíznou v dírách. Návyk správného držení koule je rozhodujícím prvkem dobré hry. Dokonce není nutné kupovat si novou kouli, protože i starší mně přenechaná koule jde ucpat a znovu upravit tak, aby vyhovovala novému majiteli. Ale zbrusu nová, vyměřená a odborníkem vyvrtaná koule je zárukou toho, že se vám bude dobře hrát. Všechno vámi požadované vybavení najdete ve specializovaném obchodě. Dobrá úprava spočívá především ve velikosti otvorů. Pak se měří vzdálenost mezi palcem a jednotlivými prsty. Nakonec se určuje nejlepší sklon otvorů. opravdu dobrou, perfektně sedící kouli vám připraví pouze odborník na tyto práce. Když uvážíte všechna přání a požadavky na konečnou podobu koule, neexistuje součást vybavení, která by byla hráči bowlingu bližší víc než koule.

Nahoru  

Postoj

         Pokud se projdete po přístupové rozběhové dráze, všimnete si dvou řad vyznačených bodů. Zadní řada značí vzdálenost 15 stop od faulové čáry, zatímco ta odlehlejší řada bodů je 12 stop daleko. Tyto body jsou vašimi největšími pomocníky při vyměřování vaší výchozí pozice. Děti potřebují stát blíže k faulové čáře než dospělí, protože jejich kroky jsou kratší. Také pro začínající hráče jakékoliv výšky bude nejspíš výhodnější kratší rozběhová dráha. Po získání určité jistoty a zkušeností se mohou rozhodnout pro delší vzdálenost. Ať už zvolíte jakoukoliv startovní vzdálenost chcete, aby váš poslední krok končil u faulové čáry, ale ne tak blízko, abyste riskovali její přešlápnutí. K dobrému postoji je třeba mít chodila u sebe, nohy mírně pokrčené směrem dopředu. Snažte se o pocit uvolněné připravenosti, ne ztuhlosti či topornosti. Koule by se měla nacházet někde mezi pasem a výškou hrudi, při pravé straně těla, u levé strany v případě leváků. Hrající ruka drží kouli, druhá by měla kouli přidržovat.ramena v pravém úhlu k bowlingovému cíli.
  1. nehrající ruka pomáhá přidržovat kouli

  2. zápěstí poměrně zpevněné a přímé, ale ne zvrácené dozadu

  3. loket hrající ruky zůstává přimknutý k boku

  4. kolena mírně pokrčená

  5. chodila u sebe, směrem k cíli

Nahoru

Rozmach, kroky a souhra

          Rozmach - pokud uchopíte poměrně těžký předmět jakým je bowlingová koule a zkusíte si pohyb spodního hodu, poznáte, že tento pohyb vyžaduje svůj vlastní rytmus. Jedná se vlastně o základní kyvadlo. Právě to je podstatou dobrého a důsledného rozmachu. Pokud ho hráči nezvládnou, těžko dostanou kouli vůbec na dráhu. Co se týče váhy, vyberte si takovou kouli, kterou můžete pohodlně a uvolněně rozhoupat vzad a vpřed. Pokud Vám koule zvrátí zápěstí dozadu nebo zapříčiní pokles ramen během rozmachu, je pro Vás koule příliš těžká. Pokud jste schopni ji řídit pouze silou své ruky, je pro Vás příliš lehká.

Nahoru


Timing
timing
Nahoru

Kroky
         Začátečníkům se doporučují 4 kroky vpřed. Později lze přidat pátý krok. Každý krok směřuje rovně vpřed. Usilujeme o normální vycházkový krok stylem pata - špička. Pouze poslední krok s mírným sklouznutím je odlišný. při něm se koule přibližuje k botě na bowling, což způsobuje její sklouznutí. Poté se váha přenáší dozadu k patě, čímž zastavíme. Nejkratší by měl být první krok. Nejdelší by měl být krok poslední, protože je v něm sklouznutí. Pro udržení stálého rytmu Vám pomůže vzpomínka na tikání hodin 1-2-3-4. Pro praváky je sled kroků pravá, levá, pravá, levá. U leváků je to levá, pravá, levá a pravá noha.
Nahoru  

Sladění rozmachu a kroků
           Rozmach ani kroky nejsou samostatně nijak složitým pohybem. Ovšem jejich vzájemné sladění určuje váš rozběh - zda bude příjemně uvolněnou nebo vypětím poznamenanou záležitostí. Při házení je třeba zaujmout stabilní pozici, ale zároveň chcete získat ze svých kroků maximální výhodu a prospěch ve hře. Chcete všechnu svojí získanou rychlost přenést na kouli. Takže dobře načasovaný hod přijde na řadu ve chvíli, kdy klouzající noha zastaví. Jak docílíte bodu hodu, který by byl odrazen nejlepší kombinace stability a správného okamžiku? Když při rozmachu vzad dosáhnete jeho nejvyššího bodu a zbývá vám dokončit krok poslední. Z této pozice jdou společně kupředu klouzající noha a hrající ruka. Účinného hodu dosáhnete právě touto souhrou pohybu. První 3 kroky probíhají v době, kdy kouli napřahujete dozadu až k jejímu nejvyššímu bodu. Poté jste v pozici určené pro zhoupnutí koule směrem dolů, sklouznutí a samotný hod. Klíčem k tomu je uchopit kouli v okamžiku, kdy jsem připravený na správný viditelný pohyb. V bowlingovém slangu je to odstrčení. Při prvním kroku se koule pohybuje ze své výchozí pozice do bodu asi 12 - 18 palců před tělem. Odtud je připravena přejít do svého oblouku zhoupnutí, kdy my uděláme 2. a 3. krok. Začátek rozběhu je spouští sladěného pohybu. Odstrčení musí být jednoduché a snadné. I zkušení hráči se často snaží vybrousit toto načasování. Soustředí se přitom na první pohyb koulí ve vztahu ke krokům. Snaží se sladit první krok a moment odstrčení. Pak načasování procesu funguje i ve zbývajících částech rozběhu.


  1. krok - koule se pohybuje ven (vytáčí se?)
  2. krok - koule jde dolů
  3. krok - koule jde do zadu
  4. krok - koule jde dolů
Nahoru

  Hod a dotažení

          Protože lidé hrající bowling jsou různé postavy, velikosti a věku, je i jejich pohyb paží a nohou odlišný. Ale moment, kdy se koule blíží k bodu hodu, je u všech dobrých hráčů téměř stejný. Koule by měla být hozena ve chvíli, kdy míjí kotník klouzající nohy. U praváků klouže levá noha, u leváků pravá. Koule by měla nohu míjet ve vzdálenosti 2 palce od kotníku. V tomto okamžiku je tělo optimálně rozvrženo, aby poslalo kouli požadovaným směrem. Při dobře načasovaném a dokonale provedeném hodu pracuje hráč tzv. pákovým převodem - ten je výsledkem ideální kombinace pozice těla, načasování a rovnováhy. K tomu, aby koule minula klouzající nohu v oblasti kotníků je třeba několik věcí. Jednou z nich je ohnutí nohy při posledním kroku v koleni. Co se na první pohled zdá být krkolomným a neohrabaným postojem. Vám může za chvíli připadat jako něco docela přirozeného. Vedle několika ohnutí od kolena výš přispívá k celkovému procesu snížení i horní část těla. Ideální je úklon vpřed o 15 - 20 stupňů. Pro nalezení nejlepší rovnováhy by měl střed hrudníku spočinout nad klouzajícím kolenem. Při celém rozběhu by měla hlava zůstat vzpřímená. Oči soustředěně sledují zamýšlený cíl. Nehrající ruka pomáhá udržet rovnováhu, napřažena do strany.

Dotažení

          Všechny aktivity jako je vrh, kop nebo hod míčem či koulí provází také pohyb dotažení. Bowling není vyjímkou. Dobré hráče vždy poznáte podle jejich hodu a techniky dotažení. Při úplném dotažení jde hrající ruka od bodu spodního zhoupnutí až do úrovně ramen či výš. Dráha tohoto dotažení by měla směřovat k cíli, nikoliv do strany. Ačkoliv je práce s koulí ukončena v okamžiku hodu, procvičování a doplnění dotažení je skvělou pomocí při tréninku. Zlepšuje funkci nápřahu a celkové rovnováhy při rozběhu.

Nahoruwebdesign kralik© 2007
TOPlist

Valid HTML 4.0 Transitional