Team NIC MOC


Dnes je

. . . do hry se zapojilo  46 hráčů
Aktuálně
Nejbližší zápasy
Výsledky
Historie
Fotogalerie
Pravidla
. . .a něco naví c
Odkazy
Diskuze a vzkazy
Případné nesrovnalosti ve výsledcích mi můžete sdělit např v diskuzi, na email nebo osobně. Díky

1.ANKETA2.ANKETA3.ANKETA

Pravidla

Pravidla dle WTBA viz odkazy nebo ke stažení zde   nebo   zde.

Pravidla dle ČBA  ke stažení   zde  nebo   zde.
PRAVIDLA HRY


Hra v bowlingu se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) STRIKE nebo SPARE, jinak pouze dvě vypuštění. Všechny části hry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně. 

BODOVÁNÍ

Strike


spare

Strike
100% zásah jedním hodem


Spare
100% zásah po dvou hodech


Počet shozených kuželek u hráčova prního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v horním pravém rohu.
Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.

STRIKE


Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

DOUBLE

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

TRIPLE

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

SPARE

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

HRA

Jedna hra je sestavena z 10 rámečků. Na začátku každého rámečku se hráč snaží povalit všech 10 kuželek.
Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí rámeček. Když po prvním hodu ještě některé kuželky stojí, háže se druhá koule. Pokud jsou pak i ostatní kuželky sraženy, výsledek je SPARE. Když však 1 nebo více kuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je otevřený rámeček. Hráči se připisuje pouze počet padlých kuželek.
Pokud hráč uhraje SPARE, připisuje si 10 bodů plus počet sražených kuželek v dalším hodu. V rámečku se tedy do dalšího zásahu neobjeví žádné bodování. Např. pokud hráč, který po SPARE uhraje novým hodem 6 bodů, dostane body za těchto 6 kuželek přidané k těm 10 bodům za SPARE. Takže, až teď se ví, že SPARE měla cenu 16 bodů.
STRIKE má hodnotu 10 plus počet kuželek sražených v následujícíh 2 hrách. Řekněme, že po STRIKE následuje rámeček, ve kterém hráč shodí 5 na první hod a další 3 na druhý hod. STRIKE bude nyní mít hodnotu 10+5+3, tedy celkem 18 bodů. Výsledek každého rámečku je přidán ke score předchozího rámečku, až dosáhne výsledků pro 10 rámečků.
Pokud se uhraje v konečném rámečku SPARE, musí se házet ještě jedna koule, aby se určila hodnota té SPARE. Ze stejného důvodu se musí po STRIKE v posledním 10. rámečku házet ještě 2 x, aby se moha zapsat hodnota předchozí STRIKE.
Podílení prémií - bodovací systém není jen jednoduché sčítání sražených kuželek. SPARE a STRIKE umožňují získat zvláštní prémii. Bodovací systém bohatě odměňuje po sobě jdoucí STRIKE.
Ve skutečnosti jsou opravdu vysoko bodované hry přes 200 bodů možné pouze shromažďováním STRIKE.

NIC-MOC FOREVER

webdesign kralik© 2020