Team NIC MOC


Dnes je

. . . do hry se zapojilo  46 hráčů
On-line ukazatel
Aktuálně
Nejbližší zápasy
Výsledky
Historie
Fotogalerie
Pravidla
. . .a něco naví c
Odkazy
Diskuze a vzkazy
Případné nesrovnalosti ve výsledcích mi můžete sdělit např v diskuzi, na email nebo osobně. Díky

1.ANKETA

anketa

2.ANKETA

anketa

3.ANKETA

anketa

Pravidla

Pravidla dle WTBA viz odkazy nebo ke stažení zde   nebo   zde.

Pravidla dle ČBA  ke stažení   zde  nebo   zde.
PRAVIDLA HRY


Hra v bowlingu se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvních devíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním (prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. V desáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán (docílen) STRIKE nebo SPARE, jinak pouze dvě vypuštění. Všechny části hry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí být provedeno osobně a manuálně. 

BODOVÁNÍ

Strike


spare

Strike
100% zásah jedním hodem


Spare
100% zásah po dvou hodech


Počet shozených kuželek u hráčova prního vypuštění je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého vypuštění je označen v horním pravém rohu.
Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v části bude zaznamenáno okamžitě.

STRIKE


Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním vypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou vypuštěních.

DOUBLE

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

TRIPLE

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

SPARE

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhém vypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím vypuštění.

HRA

Jedna hra je sestavena z 10 rámečků. Na začátku každého rámečku se hráč snaží povalit všech 10 kuželek.
Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí rámeček. Když po prvním hodu ještě některé kuželky stojí, háže se druhá koule. Pokud jsou pak i ostatní kuželky sraženy, výsledek je SPARE. Když však 1 nebo více kuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je otevřený rámeček. Hráči se připisuje pouze počet padlých kuželek.
Pokud hráč uhraje SPARE, připisuje si 10 bodů plus počet sražených kuželek v dalším hodu. V rámečku se tedy do dalšího zásahu neobjeví žádné bodování. Např. pokud hráč, který po SPARE uhraje novým hodem 6 bodů, dostane body za těchto 6 kuželek přidané k těm 10 bodům za SPARE. Takže, až teď se ví, že SPARE měla cenu 16 bodů.
STRIKE má hodnotu 10 plus počet kuželek sražených v následujícíh 2 hrách. Řekněme, že po STRIKE následuje rámeček, ve kterém hráč shodí 5 na první hod a další 3 na druhý hod. STRIKE bude nyní mít hodnotu 10+5+3, tedy celkem 18 bodů. Výsledek každého rámečku je přidán ke score předchozího rámečku, až dosáhne výsledků pro 10 rámečků.
Pokud se uhraje v konečném rámečku SPARE, musí se házet ještě jedna koule, aby se určila hodnota té SPARE. Ze stejného důvodu se musí po STRIKE v posledním 10. rámečku házet ještě 2 x, aby se moha zapsat hodnota předchozí STRIKE.
Podílení prémií - bodovací systém není jen jednoduché sčítání sražených kuželek. SPARE a STRIKE umožňují získat zvláštní prémii. Bodovací systém bohatě odměňuje po sobě jdoucí STRIKE.
Ve skutečnosti jsou opravdu vysoko bodované hry přes 200 bodů možné pouze shromažďováním STRIKE.

NIC-MOC FOREVER

webdesign kralik© 2020