Team NIC MOC


Dnesje

. . . do hry sezapojilo  44 hráčů
Aktuálně
 
Nejbližší zápasy
 
Výsledky
 
Historie
 
Fotogalerie
 
Diskuze a vzkazy
Případnénesrovnalosti ve výsledcích mi můžete sdělit např v diskuzi, na email neboosobně. Díky

Pravidla

Pravidla dle WTBA viz odkazynebo ke stažení zde  nebo   zde.

Pravidla dle ČBA  ke stažení   zde  nebo   zde.
PRAVIDLAHRY


Hra v bowlingu se sestává z deseti částí. Hráč hraje v každé z prvníchdevíti částí dvě vypuštění (dva hody). Pokud jsou prvním vypuštěním(prvním hodem) poraženy všechny kuželky, druhé vypuštění se nehraje. Vdesáté části hraje hráč tři vypuštění, v případě, že je započítán(docílen) STRIKE nebo SPARE, jinak pouze dvě vypuštění. Všechny částihry musí být u každého hráče bowlingu provedeny podle pravidel.Automatické počítací zařízení může být použito, pokud bude schopnoprovádět tisk záznamu o skóre část k části a i jinak vyhovovatpočítacím a hracím pravidlům hry. Vypuštění (hod) je provedeno, pokudhráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Vypuštění musí býtprovedeno osobně a manuálně. 

BODOVÁNÍ

Strike


spare

Strike
100% zásah jedním hodem


Spare
100% zásah po dvou hodech


Počet shozených kuželek u hráčova prního vypuštění je označen v malémčtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek uhráčova druhého vypuštění je označen v horním pravém rohu.
Pokud není při druhém vypuštění v části shozena žádná ze stojícíchkuželek, bude počet označen (-). Počítání pro dvě vypuštění v částibude zaznamenáno okamžitě.

STRIKE


Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvnímvypuštění v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci včásti. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených vnásledujících dvou vypuštěních.

DOUBLE

Dva po sobě jdoucí strikyjsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sraženýchv první následující části po druhém striku.

TRIPLE

Tři po sobě jdoucí strikyjsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení nakoulenímaximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

SPARE

Spare je počítáno, pokudneporažené kuželky po prvním vypuštění v části jsou při druhémvypuštění v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravémhorním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželekshozených při hráčově následujícím vypuštění.

HRA

Jedna hra je sestavena z 10rámečků. Na začátku každého rámečku se hráč snaží povalit všech 10kuželek.
Pokud je úspěšný, výsledek je STRIKE a končí rámeček. Když po prvnímhodu ještě některé kuželky stojí, háže se druhá koule. Pokud jsou pak iostatní kuželky sraženy, výsledek je SPARE. Když však 1 nebo vícekuželek zůstává stát i po druhém hodu, výsledkem je otevřený rámeček.Hráči se připisuje pouze počet padlých kuželek.
Pokud hráč uhraje SPARE, připisuje si 10 bodů plus počet sraženýchkuželek v dalším hodu. V rámečku se tedy do dalšího zásahu neobjevížádné bodování. Např. pokud hráč, který po SPARE uhraje novým hodem 6bodů, dostane body za těchto 6 kuželek přidané k těm 10 bodům za SPARE.Takže, až teď se ví, že SPARE měla cenu 16 bodů.
STRIKE má hodnotu 10 plus počet kuželek sražených v následujícíh 2hrách. Řekněme, že po STRIKE následuje rámeček, ve kterém hráč shodí 5na první hod a další 3 na druhý hod. STRIKE bude nyní mít hodnotu10+5+3, tedy celkem 18 bodů. Výsledek každého rámečku je přidán kescore předchozího rámečku, až dosáhne výsledků pro 10 rámečků.
Pokud se uhraje v konečném rámečku SPARE, musí se házet ještě jednakoule, aby se určila hodnota té SPARE. Ze stejného důvodu se musí poSTRIKE v posledním 10. rámečku házet ještě 2 x, aby se moha zapsathodnota předchozí STRIKE.
Podílení prémií - bodovací systém není jen jednoduché sčítání sraženýchkuželek. SPARE a STRIKE umožňují získat zvláštní prémii. Bodovacísystém bohatě odměňuje po sobě jdoucí STRIKE.
Ve skutečnosti jsou opravdu vysoko bodované hry přes 200 bodů možnépouze shromažďováním STRIKE.

NIC-MOC FOREVER

webdesign kralik© 2020